About Us

Partizani.Net është një faqe për lajmet më të fundit rreth skuadrës së Partizanit në çdo sport. Kjo faqe është krijuar nga tifozët, për tifozët.

E krijuar në vitin 2002, kjo është faqja më e vjetër për Partizanin dhe tifozët e kuq. Lajmet janë kryesisht në shqip, por ka edhe një seksion anglisht me lajme disi më të rralla.

Përveç faqes, mund të na ndiqni e të na kontaktoni edhe me email dhe në rrjetet sociale që mund ti gjeni më poshtë.


Partizani.Net is a website dedicated to providing all the latest news about all Partizani teams in every sport. The site is created by fans, for fans.

Launched in 2002, it is the oldest website ever created for Partizani supporters. Most news articles are in Albanian, but there is also an English section.

Besides the website, you can also keep in touch through email and social media: